Direct contact Bel ons +31 078 673 30 48

Storex b.v.b.a   en EMS voeren gezamenlijk een ontwikkelingsproject uit; “DCS Automatic voor de beste fruit kwaliteit”
De doelstellingen van het project zijn o.a.;
⦁    De ontwikkeling van advies waarden voor DCS Automatic voor de bewaring van blauwe bessen en kiwis.
⦁    Het ontwikkelen van een DCS systeem wat stand alone en  ook in combinatie met de cel gebruikt kan worden om
grenswaarde vast te stellen waar het fruit ethanol gaat produceren.Met dit project willen wij  meer producten  en diensten
ontwikkelen om DCS Automatic  succesvol toe te kunnen passen. Het voordeel voor fruitbewaarder is dat er meer keuze
en maatwerk beschikbaar is voor een succesvolle toepassing van DCS automatisch voor de beste fruitkwaliteit.
Het ontwikkelingsproject “DCS Automatisch voor de beste fruit kwaliteit” wordt mede gefinancierd door het
Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met
financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende  samenwerking
die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Meer info: www.grensregio.eu
 
 
 
Storex b.v.b.a. en EMS are working together in a development project; “DCS Automatic for the best fruit quality”.
The project objectives are;
⦁    The development of advisory values for DCS Automatic for the storage of blueberries and kiwis.
⦁    The development of the DCS system which can be used both stand alone as in combination with in specific CA store in order to determine the oxygen threshold where fermentation will not occur and where fruit can be stored save at Lowest Oxygen Level for the best fruit quality!
By means of this project we want to develop more products and services  for DCS Automatic. The advantages for the fruit warehouses is that there will be available more choice and customized services and products  for a contributive application of DCS Automatic for the best fruit quality.
This development project “DCS Automatic for the best fruit quality” receives financial support of the Interreg V program Vlaanderen-Netherlands, the border crossing cooperation program with  financial support of the European Fund for Regional Development and border crossing cooperation  which strengthens and stimulates innovation and sustainable development in the border region.
 

      

     

 

 
p